Manufactory LAB je možné zařadit do kategorie MANUFACTORING EXECUTING SYSTEM. Jelikož podává i důležité informace pro rozhodování, je vhodný také jako MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM.

Dle hodnocení produkce NACE je tento software učen pro C – Zpracovatelský průmysl, se zaměřením (použitým názvoslovím) na výrobu, kde hlavní technickou dokumentací jsou výkresy nebo modely. Jedná se zejména o kovoobrábění, zpracování dřeva a výrobu dřevěných výrobků, zpracování, lisování nebo opracování plastů. Dále pak máme připraveno názvosloví pro výrobu chemických látek a chemických přípravků.

Cílovým zákazníkem je společnost s nejvýše (zhruba) 50 zaměstnanci. Nezaměřujeme se na opravdu velké společnosti, pro ty jsou určeny robustnější produkty typu SAP, Navision, … Naším cílem je poskytování osobního přístupu ke každému jednomu zákazníkovi.

Sériová výroba

Aplikace jsou uzpůsobeny tak, abyste dokázali řídit sériovou výrobu, a to včetně všech jejich nuancí. Od zadání vašeho portfolia, určení technologických postupů, norem pro pracovníky, až po předpovědi nebo plán výroby, který vám třeba ukáže, jestli máte dostatek materiálu na výrobu. Hlídání dostatečných zásob materiálu je pro obsluhu naprosto triviální.

Zakázková výroba

Kusová nebo-li zakázková výroba, to je přesně ten typ firmy, pro které původně Manufactory LAB vzniklo. Co zakázka, to originál. Pro zakázkovou výrobu je typické, že pohyb budoucích výrobků mezi pracovišti není pevně vymezen. Průběh výroby se opakuje nepravidelně nebo vůbec. Je k tomu ale určitě potřeba evidovat stav skladu materiálu, objednávat polotovary, evidovat kooperace, ale hlavně – výkazy práce vlastních pracovníků. Tam jsou, dle našich zkušeností, největší mezery v evidenci.

Montáž

Nakoupím díly, smontuji, prodám. Potřebuji evidovat objednávky svých zákazníků, zjišťovat, zda-li na ně mám dost materiálu, případně ho nechat automaticky objednávat. Prodávat potřebuji se ziskem, je proto nutné nastavit správně normy pracovníkům. Poznali jste se? Manufactory LAB je pro vás.