Certifikace EN ISO 9001 je zaměřená na management kvality a je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na systém řízení společnosti.

Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese.

Aplikace Manufactory LAB se snaží v maximální možné míře vyhovět tomuto nastupujícímu trendu a umožnit uživatelům převést veškerou evidenci z papírové formy do té digitální. To s sebou jako bonus přináší i jistá pozitiva při dodržování standardu ISO: Veškerá evidence je snadno dohledatelná, a to všech různých směrů, data je možné rychle porovnávat jak v čase, tak i na základě všemožných kritérií. Není třeba tisknout složité 8D reporty, tím dochází k úspoře nejen energií, ale i životního prostředí.

Při evidenci jsou v maximální možné míře využity čárové kódy.

Digitální evidence pro ISO 9001

 • Neshody z výroby, objednávek, příjemek, kooperací, dodaných materiálů nebo polotovarů. Předvolené typy neshod, způsoby řešení a nápravná opatření.
 • Neshodové výkresy s vyčíslením vícenákladů.
 • Reklamace.
 • Kontrola kvality s protokoly.
 • Možnost prohlížení ISO dokumentaci z kiosků ve výrobních prostorech,

Ostatní digitální evidence

 • Evidence pracovních pomůcek.
 • Evidence nástrojů.
 • Evidence nářadí.
 • Evidence strojů.
 • Servis a údržba strojů s připomínkami.
 • Výdej ochranných pomůcek.
 • Objednávání jídel u externího dodavatele.
 • Knihy jízd.